རང་རྒྱལ་གྱི་ཐང་སྐུ།
ཐང་སྐུའི་གསུང་་འཕྲིན།
རང་རྒྱལ་གྱི་ཐང་སྐུ།
རགས་ཙམ་ལྟ་བ།:
གསལ་བཤད:本唐卡集收集了十八缘觉
གསར་བཅོས་དུས་ཚོད།:
2009-05-02
Tag:
ཉར་ཚགས།】【ངོ་སྤྲོད།】【དཔྱད་བརྗོད།
ཐང་སྐུ་གཅེས་བསྡུས།